Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Algemene voorwaarden van Hijama Tools gevestigd Hooilaan1, 4816EM te Breda ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder KvK nummer: 76397467.
2. Deze voorwaarden worden via de website van Hijama Tools (www.hijamatools.nl) gecommuniceerd en wordt op verzoek toegezonden via e-mail.
3. Elke rechtsbetrekking tussen Hijama Tools en de behandelingen, hierna te noemen “Diensten”, die door Hijama & Cupping Clinic worden georganiseerd, cliënt wordt uitsluitend beheerst door de onderhevige voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
5. De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Hijama Tools en cliënt, tenzij door Hijama Tools uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
6. Je aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden als cliënt.

1. Leveringsvoorwaarden:

– Alle rechten voorbehouden aan Hijama Tools
– Hijama Tools heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.
– Pakketten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden via Post NL, DHL of DPD met track & trace.
Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is of wegens drukte dat de levertijd langer is
In dat geval houdt Hijama Tools uw bestelling aan maximaal 14 dagen.

E-mails worden doorgaans binnen 48 uur beantwoorden, het kan voorkomen dat er na 72 uur wordt gereageerd. 

Bestellingen ophalen op locatie in Breda is mogelijk in de meeste gevallen is dat na 3 werkdagen, dit kan uitlopen naar 5 werkdagen. Om de bestellingen op te halen dient er een afspraak gemaakt te worden via de e-mail. 

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen.
Onze dozen zijn groot genoeg om uw artikelen goed beschermd te kunnen verzenden. 

De verzendkosten
De verzendkosten worden per gewicht en land bepaald.
Bestellingen kunnen gratis op afspraak opgehaald worden in Breda.

2. Aansprakelijkheid:

– Hijama Tools verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van goederen opdat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt. Wij kunnen dit nooit 100% verkomen, omdat wij geen invloed hebben op hoe het postbedrijf met de pakketten omgaat. 

– Als de klant niet tevreden is met de producten, verpakking en/of verzending en de producten wilt retourneren, dan dient de klant dit door te geven binnen 14 dagen via info@hijamatools.nl en de volledige retourkosten zijn voor de klant. Hijama Tools is hier niet aansprakelijk voor.

– Als de producten beschadigd worden geleverd door het postbedrijf dan dienen er foto’s naar Hijama Tools verstuurd te worden via info@hijamatools.nl.

Hijama Tools bepaald of de producten beschadigd zijn, als dit zo blijkt te zijn dan zullen de beschadigde producten gecompenseerd worden d.m.v. het bedrag van het betaalde product of de klant ontvangt een nieuw product. Zijn de producten niet beschadigd, dan kan de klant ervoor kiezen om de producten te retourneren binnen 14 dagen op eigen kosten.

– Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
– Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
– Hijama Tools is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van de producten.

3. Prijswijzigingen:

– Hijama Tools is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen.
Dit hoeft voor bestaande bestellingen geen invloed te hebben anders word dit vooraf verzending gemeld.

4. Bestellingen:

– Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Dit houd in dat zodra u de bestelling afrond deze rechtsgeldig is en de betaling voldaan moet zijn via Ideal of Bancontant.
– Alle goederen blijven eigendom van Hijama Tools tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

– De cups dienen goed op de huid geplaatst worden zodat er geen lucht tussen komt. Voor de beste resultaat adviseren wij om onze eigen pompjes te gebruiken.

– Bij grote productie kan er altijd een productiefout zitten. Wij hanteren per 50 cups er maximaal 5 cups niet goed mogen zijn. Bij meer dan 5 niet werkende cups per 50 stuks kunt u de cups terugsturen naar Hijama Tools zodat wij kunnen bepalen of de cups goed werken.
Als blijkt dat alles goed werkt, zullen de verzendkosten voor uw (klant) rekening zijn. Blijkt dat de cups niet goed zijn ontvangt u de kosten van het product en verzendkosten terug. U dient een e-mail sturen naar info@hijamatools.nl

– In het algemeen geldt: binnen 5 werkdagen verzonden.
Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is of wegens drukte dat de levertijd langer is
In dat geval houdt Hijama Tools uw bestelling aan of er word een vergelijkbaar artikel meegezonden.
– Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Dit houd in langer dan 6 weken.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
– Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

5. Retour en annulering van uw geplaatste bestelling:

– Als de klant niet tevreden is met de producten, verpakking en/of verzending en de producten wilt retourneren, dan dient de klant dit door te geven via info@hijamatools.nl en de volledige retourkosten zijn voor de klant. Hijama Tools is hier niet aansprakelijk voor. 

Annuleren en retourneren kan binnen 14 dagen na ontvangen van de bestelling zolang de producten ongeopend en ongebruikt zijn.

Melden van retour gaat via info@hijamatools.nl

Retouradres: Hooilaan 1, 4816EM Breda

Betalen:
Betaling kan op 3 manieren geschieden:
– U betaald vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het ordernummer dat in uw ontvangen e-mail staat vermeld of u kiest voor Ideal of bancontant.
Bij betaling vooraf dient u het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen over te maken op onderstaand banknummer.

Hijama Tools  is niet aansprakelijk voor problemen en/of schade veroorzaakt
door verkeerd gebruik.

 

6. Retourneren

– Nadat u de bestelling heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De consument kan via info@hijamatools.nl bekend maken om zijn bestelling te retourneren. De retourkosten zijn voor de klant. 

– Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
– Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

– Retourzendingen dienen altijd met een track & trace code verzonden te worden. 

– Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
Na ontvangst van de product(en), het het bedrag binnen 5 werkdagen overgemaakt.

 

7. Kosten van het terugzenden

De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor de klant rekening,  track&trace code is verplicht. 

 

Hijama Tools is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van onze producten, problemen en/of schade veroorzaakt door de consument of het verzendbedrijf.